0

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის უკან დაბრუნების პირობები:

თქვენ შეგიძლიათ პროდუქტის უკან დაბრუნება მოითხოვოთ შეკვეთის მიღებიდან 2  სამუშაო დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიერ შეძენილი ნივთი გამოუყენებელი და დაუზიანებელი იქნება.

თანხის უკან დაბრუნების პირობები:

თანხის უკან დაბრუნება მოხდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებთ პროდუქტის უკან დაბრუნების პირობებს.