0

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

  • ჩვენ კარგად გვესმის ყველა ის მიზეზი რისთვისაც ყიდულობთ ამ პროდუქციას

  • ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას რაც საჭიროა შეკვეთის მისაღებად და თქვენამდე მოსატანად.

  • რა ინფორმაციას ვაგროვებთ და ვამუშავებთ ?

  • სახელი, გვარი, ელ-ფოსტა, მობილური და მისამართი

  • კომპანია '420' სერიოზულად ეკიდება თქვენ კონფიდენციალურობას, ჩვენ არ გავცემთ ან ვყიდით თქვენ მეირ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებზე, გარდა შემთხვევებისა როდესაც ეს აუცილებელია შეკვეთის მისაღებათ ან თქვენამდე მოსატანად