0

ფაიფი

18d

აბერკოტა

35d

რიკის ფაიფი

45d

პოკერის ფაიფი

30d

სარკე

45d

კოსმოსი

18d

სილიკონის ფაიფი

30d

შუშის ფაიფი N77

25d

რიკი

60d

მინი გლიცი

35d

შაფო

35d

შეშლილი ფაიფი

15d

კრეკერი