0

ყინულის ბონგი

130d

ქამელეონი XL

80d

გლოკი

70d

დომენიკ მანგო

85d

რიკი და შმორტი

90d

უნი

90d

რიკი & მორტი 7

90d

დარჩენილია - 1

რიკი & მორტი 2

220d

დარჩენილია - 2

არესი

130d

ზობიუსი

220d

ნემესისი

220d

არესი [კოლბა]

90d

დარჩენილია - 1

ბია [რვაფეხა]