0

საფხვნელი

55d

ჯაბახანა

20d

ბოული

45d

ორტეზი

20d

თრიფი

30d

ძუძუ

45d

ბარონი

50d

სვისი

40d

როდოსი

45d

დარჩენილია - 1

კომპაქტი

30d

ავტომატური

45d

შიბი